Ciekawe strony

Akty normatywne

Dla hodowców zwierząt gospodarskich Drukuj Email

Logo Rolnicy Baszkowice 200PRZYPOMINAMY

dla

HODOWCÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

W wyniku kontroli prowadzonych przez Powiatowe Inspekcje Weterynaryjne w woj. zachodniopomorskim stwierdza się przypadki karmienia  zwierząt gospodarskich, szczególnie świń  odpadami gostronomicznym, co jest niezgodne z przepisami prawa.

Wynika to między innymi  z przepisów ujętych w    załaczniku  I rozporządzenia Komisji (UE) nr.142/2011 z dnia 25 lutego 2011r. i dyrektywy Rady 97/78/WE, które  zabranią karmienia zwierząt gospodarskich odpadami gastronomicznymi.

Przepisy tam zawarte  definiują co uważa się za  odpady  gastronomiczne, a mianowicie :

·          wszystkie odpady żywnościowe, w tym zużytu olej kuchenny pochodzący z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, łacznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi.

Rozporządzenie  to obowiązuje w  wszystkich krajach członkowskich UE w tym również w Polsce.

Dlatego w przypadku potwierdzenia przez Powiatowe Inspekcje Weterynaryjne  podejrzenia, że w żywieniu zwierząt gospodarskich, są lub były stosowane niedozwolone produkty uboczne pochodzenia  zwierzecego lub produkty pochodne, Powiatowy Lekarz Weterynarii :

·       nakaże  w drodze decyzji zabicie takich zwierząt .

Decyzjom tym nadaje się  rygor natychmiastowej wykonalności.

Powyższe  wymagania odnoszą się do wszystkich gospodarstw, w których utrzymywane są  zwierzęta z zamiarem wprowadzenia  tych zwierząt na  rynek lub wprowadzenia na rynek pozyskanych z nich tkanek z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi.

Tak drastyczne decyzje wynikają z tego iż odpady gastronomiczne (zlewki) są  wskazywane jako jeden z głównych wektorów rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świn (AFF) .

Aby uniknąć w/w sytuacji prosimy o  przypominanie  zgodnie  z wymogami bioasekuracji  posiadaczom zwierząt gospodarskich w województwie zachodniopomorskim na szkoleniach oraz   podczas indywidualnego doradztwa  w gospodarstwach rolnych :

·        o obowiązku  przestrzegania   w/w przepisów  w celu ochrony  przed pojawieniem się w ich gospodarstwach chorob zakaźnych szczególnie  afrykańskiego pomoru świń  (ASF), szybko szerzącej się  choroby wirusowej na ktorą podatne są świnie domowe i dziki, gdyż  choroba ta  wiąże się z  utratą  stada i dochodów.

  Krzysztof Duszkiewicz

                                         Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach

 

Ostrzeżenia Meteo

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki