Ciekawe strony

Akty normatywne

Ogłoszenie ARiMR z dnia 14.08.2017 - Nowe możliwości dofinansowania dla rolników już wkrótce. Drukuj Email

Logopunkt

Nowe możliwości dofinansowania dla  rolników już wkrótce. 

W najbliższych tygodniach ARiMR ogłosi przyjmowanie wniosków o wsparcie inwestycji na obszarach Natura 2000. Do 2020 roku na ten cel jest zarezerwowanych ponad 61 mln euro, a o pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy mają co najmniej 1 ha trwałych użytków zielonych na obszarach Natura 2000. Celem tego programu jest wsparcie inwestycji, które są związane z utrzymywaniem lub użytkowaniem TUZ na obszarach Natura 2000. Będzie ono przysługiwać tym zadaniom, które przyczynią się do utrzymania i użytkowania TUZ, będą zgodne z planami zadań ochronnych obszarów Natura 2000 i będą dotyczyć rozwoju produkcji zwierząt trawożernych takich jak: bydło, konie, kozy, owce, bawoły, daniele, jelenie czy osły. Maksymalny poziom wsparcia do inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 to 500 tys złotych na inwestycje związane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich. Na pozostałe inwestycje takie jak zakup maszyn i urządzeń jest to kwota 200 tys. zł. Dofinansowanie realizowane jest na zasadach refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości: 60% w przypadku młodego rolnika i 50% w przypadku rolnika. Przyjmowanie wniosków planowane jest od września 2017 w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym w Szczecinie.

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE