Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 30 lipca 2018 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) zwołuję nadzwyczjną sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

30 lipca 2018 roku o godz. 09:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności sesji;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

c) przyjęcie porządku obrad w dniu dzisiejszym.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Trybuna obywatelska.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2018-2026.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018r.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.


                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Ekiert

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE