English Czech Danish French German Italian Polish Russian Swedish
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - styczeń 2013 Drukuj Email

alkohol 2OPŁATY ZA ALKOHOL, OŚWIADCZENIA
do 31 stycznia 2013 roku

 

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy , że 31 stycznia br. upływa ustawowy termin do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2012 oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r.

 Wartość sprzedaży stanowi kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W przypadku kiedy wartość sprzedaży przekroczyła kwotę:

  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekracza ww. progów, wnoszą opłatę w takiej samej wysokości , jak w pierwszym roku uzyskania zezwolenia, czyli:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

WAŻNE!

Nieterminowe złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienie opłaty w niższej kwocie lub z opóźnieniem skutkuje wygaśnięciem posiadanego zezwolenia.

 

Należność należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Rymań :

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to opłata roczna lub I rata za 2013 r. /podając numer zezwolenia , którego dotyczy/.

 

Video

Ulti Clocks content

Serwis Mapowy

Dorzecze Parsęty MOBILE

Linki