Strona główna UG Rymań
Naborów wniosków przez Stowarzyszenie RLGD "Morze i Parsęta" PDF Drukuj Email

Logo SRLGD Morze i Parseta

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MORZE I PARSĘTA” OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH PRIORYTETU 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”

Ogłoszenie - pobierz

 
Projekt pt.: „Edukacja na starcie” PDF Drukuj Email

Projekt Edukacja na starcie przedszkole

 
Kulinarny Festwal Kwiatów Jadalnych w Dobrzycy PDF Drukuj Email

Reprezentacja Gminy Rymań bierze udział w Konkursie Kulinarnym - zapraszamy do kibicowania i oddania głosu na naszą drużynę.

Kulinarny Festwal Kwiatów Jadalnych w Dobrzycy 2 550

 
PLATAN Meble - oferta pracy PDF Drukuj Email

ogloszenie meble platan 20.06.2017 550px

 
Ogłoszenie ODR - Konkurs ZIELONE LATO 2017 PDF Drukuj Email

Ogloszenie o konkursie Zielone Lato 2017 550px

Ogłoszenie o konkursie - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

 

 
Ogłoszenie Wójta o rozpoczęciu konsultacji społecznych PDF Drukuj Email

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Rymań działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 02 sierpnia 2016 (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych i spotkaniach dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

1.      spotkania otwartego z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi  i pozostałymi zainteresowanymi osobamigdzie będzie możliwość składania uwag i/lub propozycji do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023, które odbędzie się 09 czerwca 2017 r. w godzinach:

- 10°° w sali wiejskiej w Starninie,

- 12°° w sali wiejskiej w Drozdowie,

- 14°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rymaniu

2.      spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu dnia  08 czerwca 2017 r. o godzinie 11.30

3.      zbieranie uwag ustnych i w wersji papierowej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2017 r.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi i/lub propozycje:

• niepodpisane,

• przesłane w innej formie niż na formularzach zgłoszeniowych

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Rymań oraz tablicy ogłoszeń.

    Wójt Gminy
Mirosław Terlecki

Ogłoszenie Wójta - pobierz

ANKIETA - pobierz

Rymań, 31.05.2017 r.

 
Ogłoszenie ODR z dnia 29.05.2017 r. PDF Drukuj Email

Logo Rolnicy Baszkowice 200

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

 INFORMUJE

   Rolników o prowadzeniu naboru na  szkolenie nt.:

 PODATEK VAT W ROLNICTWIE”

 Koszalin -  w dniu 21.06.2017 r.

 Barzkowice  - w dniu 22.06.2017 r.

 Koszt szkolenia 130,00 zł. (brutto)

 więcej informacji oraz zapisy:

 ZODR Barzkowice - tel. 91 479 40 60
ZODR O/Koszalin - tel. 94 341 87 32

PROGRAM SZKOLENIA - pobierz

 ZAPRASZAMY

 
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 31.05.2017 r. PDF Drukuj Email

OPŁATY  ZA  ALKOHOL  DO  31 MAJA 2017 ROKU !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy , że 31 maja 2017r. upływa ustawowy termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.

Należność należywpłacać na konto Gminy Rymań w banku :

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją , że jest to opłata II raty za  2017 rok, podając numer  zezwolenia , którego dotyczy.

 
Ogłoszenie ARiMR z dnia 23.05.2017 - Przekazanie środków na dopłaty bezpośrednie za rok 2016 dobiega końca PDF Drukuj Email

ARiMr logo male 131x107

Plony

 

 

 

 Zdjęcie Agnieszka Zawadzka

 

Wypłata płatności bezpośrednich za rok 2016 dobiega końca.

92,88 proc. środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie za 2016 r. trafiło na konta bankowe rolników,

Do końca czerwca ARiMR zakończy wypłatę dopłat obszarowych za 2016 r.

Do 22 maja Agencja wypłaciła w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok 13,772 mld zł, co stanowi 92,88 proc. puli środków przeznaczonych na ten cel. Jest to kwota wyższa o ponad 1,973 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.

Czytaj całość ...
 
Ogłoszenie ARiMR z dnia 22.05.2017 - Przebieg naboru wniosków Kampania 2017 PDF Drukuj Email

Logo ARiMRPROW

Ponad 85 proc. rolników złożyło wnioski o dopłaty za 2017 r.

System informatyczny Agencji działa, wypłaty płatności obszarowych za rok 2016 zostaną zrealizowane w ustawowym terminie, czyli do końca czerwca 2017 r. Do dzisiaj 85,5 proc. rolników złożyło wnioski o dopłaty za 2017 r. i nie ma aktualnie zagrożeń związanych z wypłatą ewentualnych zaliczek na ich poczet i płatności końcowych z kampanii 2017 -  zapewnia prezes ARiMR Dariusz Golec .

Czytaj całość ...
 
Ogłoszenie ARiMR z dnia 15.05.2017 - przedłużeniu terminu naboru wniosków dla rolników PDF Drukuj Email

zmiana terminu wnioskow 2017.05.15

      Wnioski będą przyjmowane w Biurze Powiatowym ARiMR w Siemyślu :

                    w dniu 13.05.2017 ( sobota)       w godz. 7.30-20.00 

                    w dniu 15.05.2017                      w godz. 7.30-20.00

                    w dniach 16-26.05.2016             w godz. 7.30-15.30

                    w dniu 27 maja 2017 r. (sobota) w godz. 8.00-15.30

                    w dniach 29-31 maja 2017 r.      w godz. 7.00-20.00

Punkt Informacyjny ARiMR

 

Biuro ARiMR dla  Powiatu Kołobrzeskiego w Siemyślu

 

 
Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne 2017" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Szczęśniak   

Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne 2017 019 250px

49  TURNIEJ RECYTATORSKI

„PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”

  05 maja 2017 roku w sali wiejskiej w Rymaniu odbyły się eliminacje gminne REGIONALNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”. Turniej został zapoczątkowany  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie, za czasów dawnego województwa koszalińskiego. Jest wiele osób , które z dużym sentymentem podchodzi do Turnieju, chociażby ze względu na to, że kojarzy się z naszym dawnym województwem.

Czytaj całość ...
 
Ogłoszenie ARiMR z dnia 05.05.2017 - e-wnioski nie należące do ARiMR PDF Drukuj Email

Logo punkPROW

ARiMR ostrzega przed korzystaniem z e-wniosków dostępnych na platformach komercyjnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że jedyną oficjalną aplikacją umożliwiającą złożenie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 jest aplikacja e-Wniosek dostępna pod adresem interop.doplaty.gov.pl/ewniosek.

W Internecie funkcjonuje platforma Rolnicza Chmura Usług, do której wykorzystywania nakłaniani są pracownicy z sieci doradztwa rolniczego, jak i sami rolnicy. Nie jest to jednak aplikacja wytworzona przez ARiMR, ani na jej zlecenie. Wbrew zapewnieniom autorów RCU nie umożliwia ona złożenia wniosku przez Internet do ARiMR, na co wskazują same zapisy na stronie poświęconej tej platformie ["Dzięki aplikacji WPI będziesz w stanie złożyć Wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bez wychodzenia z biura"]. WPI to wcześniejsza nazwa aplikacji e-Wniosek, której właścicielem pozostaje ARiMR.

Czytaj całość ...
 
Ogłoszenie ARiMR z dnia 21.04.2017 - zmiana godzin pracy PDF Drukuj Email

Logo ARiMRPROWZmiana godzin pracy Biura Powiatowego ARiMR w Siemyślu w okresie naboru wniosków podczas Kampanii 2017.

Termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 !!!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać się w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.

Czytaj całość ...
 
Informacja o zmianie nazwy firmy odbierającej odpady komunalne PDF Drukuj Email

Odpady logoInformacja z dnia 20.04.2017 r.

UWAGA - Informacja o zmianie nazwy firmy odbierającej odpady komunalne

Do prowadzonego przez Wójta Gminy Rymań rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonano w dniu 06.04.2017r. na podstawie wniosku z dnia 31.03.2017r. zmiany wpisu w zakresie zmiany nazwy Przedsiębiorcy tj.:

Nazwę firmy Przedsiębiorcy w brzmieniu:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO FIUK Spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości  Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

zastąpiono:
ATF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chojnicy 2, 78-650 Mirosławiec.

 
Listy dla Ziemi. Informacja prasowa 10.04.2017 PDF Drukuj Email

Listy dla Ziemi Foto1 250

Informacja prasowa 10.04.2017

Gmina Rymań dołączyła do akcji LISTY DLA ZIEMI, największej akcji edukacji ekologicznej w Polsce, w której uczestniczy prawie 200 tysięcy młodych osób i ich rodzin.

 Dzieci piszą Listy dla Ziemi i proszą dorosłych, by byli po stronie natury

11 kwietnia rozpocznie się ogólnopolska akcja – Listy dla Ziemi. Działanie stanowi element 9. edycji programu Po Stronie Natury, którego celem jest uwrażliwianie Polaków na kwestię dbania o środowisko naturalne dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. W czasie akcji,  w całej Polsce dzieci i młodzież w napisanych przez siebie listach będą zachęcać dorosłych do proekologicznych zachowań i działań na rzecz natury. Autorem i organizatorem akcji Listy dla Ziemi jest Fundacja ekologiczna ARKA, będąca partnerem programu Po Stronie Natury, prowadzonego przez firmę Żywiec Zdrój wraz z Lasami Państwowymi i PTTK

Czytaj całość ...
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 40

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE