PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

BOLERIOZA - CHOROBA ZAWODOWA ROLNIKÓW Drukuj Email

Kleszcz

ZAKAŹNE CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ KRUS

Choroba zawodowa rolników, to choroba która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy. Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Borelioza - pobierz artykuł

 

Ostrzeżenia Meteo

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki