Powszechny Spis Rolny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Nabór wniosków - usuwaniem azbestu w 2020 roku Drukuj Email

logo azbestazbest

 

 

 

 

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2020 roku 

Urząd Gminy w Rymaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań w 2020 roku.


O dofinansowanie obejmujące koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.


Realizacja ww. zadań będzie możliwa w przypadku przyznania środków w 2020 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2020 roku winni w terminie do dnia 16 marca 2020 roku złożyć w Urzędzie Gminy Rymań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj.:
- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lub budynku) a w przypadku współwłaścicieli dodatkowo zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania;
- kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Kołobrzeskiego;
- kolorowe zdjęcie budynku, z którego zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres;
- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
- informację o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Urzędu Gminy Rymań przez firmę, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Informacje związane z dofinansowaniem będą udzielane w Urzędzie Gminy w Rymaniu przez pracownika na stanowisku ds. Ochrony Środowiska - pokój nr 21 lub telefonicznie (tel.: 94 / 35 34 821). Informacje będą również dostępne u sołtysów poszczególnych sołectw.

Załączniki:

zał. nr 1 - informacja o wyrobach zawierających azbest - pobierz

zał. nr 2 - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - pobierz

zał. nr 3 - wniosek - pobierz

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki