Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Ogłoszenie ARiMR - 03.04.2019 r. Drukuj Email

Nowe logo ARIMR 250pxWnioski o wsparcie na inwestycje w produkcję: prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego można składać od 29 marca 2019 r.

 

Od 29 marca do 27 maja 2019 r. rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C).

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmuje Oddział Regionalny ARiMR w Szczecinie. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR (wniosek, złożony za pośrednictwem biura zostanie niezwłocznie przekazany do właściwego OR ARiMR). Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju produkcji. W przypadku inwestycji związanych z:

- rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;

-rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;

-rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Limity wymienione powyżej, nie łączą się.

UWAGA! Rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o wsparcie w ramach obszaru a, b lub c, mogą się obecnie ubiegać o pomoc na operacje obejmujące koszty służące produkcji w danym obszarze wsparcia (takie jak np. zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej), o ile jednocześnie realizują również inwestycje związane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych (w tym ich wyposażaniem), lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie (w tym wyposażaniem takich budynków).

Więcej na stronie : https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wnioski-o-wsparcie-na-inwestycje-w-produkcje-prosiat-mleka-krowiego-lub-bydla-miesnego-mozna-s.html

Punkt informacyjny

 

 

Biuro Powiatowe ARiMr w Siemyślu

 

 

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki