Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Biblioteka otwarta dla czytelników Drukuj Email

Od 04 maja 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rymaniu prowadzi bezpośrednią obsługę czytelników z zachowaniem rygorów sanitarnych.


W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 czytelnicy zobowiązani są do:
- noszenia osłony nosa i ust,
- dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu,
- zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie,
- ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie,
- stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Dopuszczalna liczba czytelników przebywających, w tym samym czasie, w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymaniu nie może być większa niż 1 osoba na 15 m2, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi czytelników.

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki