PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 25 listopada 2021 r. Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

25 listopada 2021 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Rymań.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Dębica nr 15.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021 2030.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki