Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny - KKBOF Drukuj Email

Ruszyły prace nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

W wyniku porozumienia 23 jednostek samorządowych wchodzących w skład Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) z dniem 11.02.2022 r. rozpoczęły się prace nad opracowaniem Strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021 – 2030.

 

Projekt będzie polegał na opracowaniu diagnostyczno - strategicznych dokumentów:

- Diagnozy dla obszaru KKBOF,

- Raportu Diagnostyczno-Strategicznego w zakresie mobilności,

- Strategii KKBOF,

- Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej KKBOF tj. SUMP KKBOF,

- Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),

- Prognozy oddziaływania na środowisko,

 

Dokumenty będą diagnozowały sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną, wyznaczały cele rozwojowe i strategiczne obszaru, oraz kierunki zmian w dostępności mobilnej badanego obszaru.

Opracowywanie dokumentów będzie odbywało się przy udziale ekspertów, urzędników oraz wszystkich chętnych mieszkańców obszaru KKBOF. Szczególny nacisk położony będzie właśnie na udział społeczności w konsultacjach i warsztatach towarzyszących pracom nad dokumentami. Informacje o terminach konsultacji i spotkań będą zamieszczane z dwutygodniowym wyprzedzeniem na oficjalnych stronach internetowych urzędów, lokalnych portalach społecznościowych, plakatach i w ogłoszeniach parafialnych.

Prace ze względu na ich szeroki zakres prowadzone są przez Konsorcjum firm: ResPublic Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Fundację Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo", Kompleksowe usługi doradcze Maciej Gabory, Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

 

Logo 550

 

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki