Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Cyfrowa Gmina - granty PPGR Drukuj Email

Dofinansowanie z programu
„Cyfrowa Gmina - granty PPGR”

Laptop

Gmina Rymań otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, który będzie wykorzystany przez uczniów do nauki. Środki pochodzą z rządowego programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

W ramach projektu w Gminie Rymań sfinansowany zostanie zakup 189 sztuk laptopów. Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 472.500,00 zł i w związku z tym przystępuje do prac przetargowych w celu wyboru dostawcy sprzętu.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację programu Granty PPGR przeznaczyła ponad 500 mln zł. Stosowne zmiany w Regulaminie programu zostały dokonane 11 lutego br. Równocześnie ze zwiększeniem alokacji zmienione zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Logo projektu

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki