Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Zakończono modernizację stadionu w Rymaniu PDF Drukuj Email

Logo550

Zakończono modernizację stadionu w Rymaniu

Zakończono realizację projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

W sobotę, 04 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie i poświecenie nowo powstałego obiektu, które połączone było z dniem dziecka wobec tego zapewniono najmłodszym uczestnikom imprezy szereg atrakcji tj: zamek i dmuchane zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy, animacje i występy artystyczne dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji działania wykonano infrastrukturę sportową, która teraz będzie służyła  mieszkańcom. Inwestycja podniosła dostępność, funkcjonalność i estetykę przestrzeni oraz stworzyła zaplecze do realizacji projektów społecznych.
Zakres rzeczowy projektu obejmował: wykonanie boiska do siatkówki i bieżni tartanowej, wymianę nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej, wymianę ogrodzenia i siedzeń, wykonanie boksów dla zawodników, instalację monitoringu oraz instalację oświetlenia energooszczędnego. Na stadionie sportowym powstała siłownia zewnętrzna wraz z zestawem do treningu kalenistycznego i skateparkiem. W ramach inwestycji został zagospodarowany również teren przy hali sportowej i ośrodku zdrowia  poprzez  budowę placu zabaw oraz placu manewrowego BRD służącego dzieciom do nauki jazdy na rowerze. Jednocześnie w ramach prac został zagospodarowany teren poprzez nasadzenia zieleni, wytyczenie i utwardzenie chodników oraz wprowadzenie obiektów małej architektury tj.: ławek, koszy, donic, itd. W ramach inwestycji został wykonany remont ulicy Sportowej wraz z budową parkingu przy niej oraz przebudowana zastała ulica Kwiatowa.
Projekt został  zrealizowany w celu stworzenia bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działań społecznych oraz w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wynikających z braku dostępnych, funkcjonalnych, estetycznych przestrzeni i obiektów publicznych.

Na nowo powstałej infrastrukturze realizowane będą teraz działania sportowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób starszych, co poprawi kondycję fizyczną tych grup. Jednocześnie realizacja projektu umożliwi nawiązywanie relacji międzyludzkich, ciekawe spędzanie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań oraz poprawę kondycji fizycznej.

Realizacja projektu stworzyła bazę sportową i rekreacyjną dzięki, której zostały umożliwione nowe formy spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy, a także umożliwi organizację zajęć sportowych dla dzieci oraz imprez dla dorosłych na wolnym powietrzu.

Działanie przyczyniło się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, podniosło jakość przestrzeni publicznej, a także stworzyło atrakcyjne miejsca spędzania czasu wolnego. Projekt w swoim zakresie przyczynił się do poprawy estetyki, funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznej.

K.U.

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki