Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. PDF Drukuj Email

Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informujemy, że Wójt Gminy Rymań przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z obowiązującymi przepisami przypominamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (posiadającym aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Rymań). Wykaz dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Rymań w zakładce: Gospodarka odpadami.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy, ośrodki zdrowia, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, lokale gastronomiczne, hotele itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na części mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytworzonych w gospodarstwie domowym.

 

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

- uiszczenia opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;

- indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza)

 

Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1., tj. w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym selektywnie zbiera się:
1) papier (worek/pojemnik niebieski oznaczony napisem „Papier”);
2) szkło (worek/pojemnik zielony oznaczony napisem „Szkło”);
3) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
(worek/pojemnik żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”);
4) bioodpady (worek/pojemnik brązowy oznaczony napisem „BIO”).
5) pozostałe po segregacji odpady oddawane są jako „pozostałości po segregowaniu” w worku/pojemniku innego (np. czarnego) koloru.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

W związku z powyższym prosimy wszystkich przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o przekazanie kopii odpowiednich umów oraz dowodów wpłat do Urzędu Gminy Rymań w nieprzekraczalnym terminie do 7.11.2022 r.

- pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań, pok. 21

- pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Rymań:

- Dawid Łojewski – tel. 94 35 34821

 

Jednocześnie przypominamy, że brak aktualnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą będzie skutkować dla przedsiębiorcy:

− nałożeniem kary grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

− wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki