Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu Drukuj Email
wybory2010

OBWIESZCZENIE GKW

 Gminna Komisja Wyborcza w Rymaniu informuje, że w przewidzianym terminie do zgłaszania kandydatów na Wójta tj. do dnia 27 października 2010r. do godz. 24.00 w Gminie Rymań zgłoszony został tylko jeden kandydat.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.

o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113,

poz. 984 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Rymaniu wzywa komitety wyborcze

do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Rymań.

Termin dodatkowych zgłoszeń kandydatów przedłuża się do dnia 02 listopada 2010 r.

(wtorek) do godz.24.00.

 

Zgłoszenia można składać:

dnia 29.10.2010r. w godz. 12.00 – 15.00

dnia 02.11.2010r. w godz. 20.00 – 24.00

Siedziba Gminnej Komisji w Rymaniu znajduje się w Urzędzie Gminy w Rymaniu.

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Ewelina Borek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki