PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Bezpieczne usuwanie wyrobów z azbestem Drukuj Email

logo azbest

Bezpieczne usuwanie wyrobów z azbestem

Azbest - minerał występujący w skorupie ziemskiej, ze względu na unikalne właściwości takie jak wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, odporność na działanie kwasów, zasad   i innych chemikaliów, wysoką temperaturę rozkładu i topnienia oraz złe przewodnictwo cieplne znalazł szerokie zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Azbest należy do grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności od tego, z jakim metalem krzemian tworzy związek, ma on nie tylko inny kolor ale i różny stopień szkodliwości dla zdrowia. Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokidolit). Pod względem przydatności przemysłowej największe zastosowanie ma azbest biały (chryzolyt), następnie azbest niebieski i brązowy (amosyt). Mieszaniny azbestu i cementu wkroczyły do przemysłu materiałów budowlanych w postaci eternitu czyli lekkich i wytrzymałych płyt, otrzymywanych ze sprasowania azbestu z cementem, przełomem było wykorzystanie go do wyrobu papy niepalnej.

Wyroby te do dziś stanowią pokrycie dachowe większość starszych budynków na całym świecie. Powszechne wykorzystywanie azbestu jest silnie powiązane z ujawnieniem się późniejszych niekorzystnych efektów zdrowotnych zarówno u pracowników zatrudnionych w poszczególnych gałęziach przemysłu, gdzie był używany azbest, jak i u osób środowiskowo eksponowanych na ten czynnik rakotwórczy. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku. Przyjęte ograniczenia nie eliminują jednak problemu, jakimi jest znaczna ilość wytworzonych i nadal będących w eksploatacji wyrobów azbestowych. Każda płyta azbestowo-cementowa (popularnie nazywana eternitem) zawiera od 11 do 13% rakotwórczego azbestu. Niczym niezabezpieczone płyty są szkodliwe, nawet jeśli tylko leżą na dachu. Deszcze wymywają z nich bowiem spoiwo cementowe, przez co wiązki włókien azbestu zostają odsłonięte, rozszczepiają się i uwalniają do środowiska. Im bardziej zniszczony jest dach, tym więcej włókien się ulatnia. Szczególnie niebezpieczne stają się podczas usuwania z dachu starych płyt, które się łamią i kruszą.

 

Kiedy usuwać wyroby zawierające azbest?

Usunięcia azbestu ze swojego gospodarstwa może dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez Starostę program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.Decyzja o usuwaniu wyrobów zawierających  azbest powinna następować na podstawie dokonywanej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę  nieruchomości  kontroli stanu wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.z 2004r. Nr 71, poz.649 ze zm.). Ocena wskazuje na stopień pilności wykonania prac. Stopień pierwszy wymaga bezzwłocznej wymiany lub naprawy, pozostałe stopnie wskazują na dokonanie ponownej kontroli w określonym czasie

Ostatecznie wyroby azbestowe należy usunąć do końca 2032 roku, bez względu na ich stan techniczny, a usunięte wyroby zastąpić innymi nie zawierającymi tego minerału.      

 

Czyim obowiązkiem jest usunięcie wyrobów zawierających azbest?                               

Usunięcie wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych zgodnie z oceną, do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia stanowi obowiązek właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości.

 

Zgłaszanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest                   

Właściciel, użytkownik wieczysty, lub zarządca nieruchomości przed przystąpieniem do usuwania wyrobów zawierających azbest powinien zgłosić planowane prace do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli Starosty.

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki