Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych - Strona 3 Drukuj Email
Spis treści
Dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

Katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

w ramach pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI"

 

Uwaga! Dopuszczenie możliwości dofinansowania zakupów dokonywanych w ramach przedmiotowego zapisu traktować należy w sposób indywidualny, odnosząc się do rzeczywistych potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnego ucznia wynikających ze specyfiki szkoły, do której uczeń uczęszcza a także do poziomu rozwoju emocjonalnego, fizycznego i intelektualnego oraz mając na uwadze wymóg racjonalnego wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

Zgodnie z postanowieniami programu za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się wydatki, w szczególności:


I.  Przedmioty ułatwiające lub umożliwiające naukę:

1.   Podręczniki, Słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne (zgodnych z kanonem lektur szkolnych opracowanych przez MEN);

2.   Artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, nożyczki, itp.);

3.   Artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze - w tym do drukarki, papier do drukarki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki, itp.);

4.   Tornister szkolny, plecak, piórnik;

5.   Kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe (max. 2 komplety/pary na rok szkolny) - z wyłączeniem zakupu odzieży i obuwia!

6.   Strój roboczy na praktyki zawodu;

7.   Przedmioty i przybory niezbędne do praktycznej nauki zawodu;

8.   Komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy językowe, kasety wideo, płyty DVD, itp.;

9.   Pomoce i przedmioty edukacyjno-terapeutyczne;

10. Edukacyjne gry planszowe;

11. Sprzęt sportowy wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych w szkole lub, gdy uczeń uczestniczy w sekcjach sportowych, np. rower, gdy uczeń uczestniczy, np. w sekcji kolarskiej;

12. Instrumenty muzyczne w sytuacji, gdy uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie;

13. Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko - z wyłączeniem wydatków na meble, regały i półki!

14. Magnetofon, Video, DVD - wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach - racjonalne uzasadnienie podpisane przez wychowawcę/pedagoga.

Uwaga! W ramach tej kategorii nie można uznać wydatków, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

 

II.  Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej:

Uwaga! Koszt uczestnictwa w zajęciach może obejmować również koszty dojazdów na zajęcia i powrotu z zajęć do miejsca zamieszkania a także inne uzasadnione koszty bezpośrednio związane z uczestnictwem w  zajęciach

1. Zajęcia terapeutyczne;

2. Gimnastyka korekcyjna (zajęcia korekcyjne);

3. Kółka zainteresowań;

4. Zajęcia w szkole muzycznej, ognisku plastycznym, itp.;

5. Basen i odpłatne zajęcia na basenie, np. nauka pływania, itp.;

6. Siłownia, fitness, gimnastyka, itp.;

7. Jazda konna, w tym hippoterapia;

8. Zajęcia w sekcji komputerowej, fotograficznej, teatralnej, sportowej, itp.;

9. Obozy, kolonie, zimowiska.

Uwaga! W ramach tej kategorii nie można uznać kosztów wizyt lekarskich oraz kosztów turnusów rehabilitacyjnych!

 

III. Dostęp do Internetu:

1. Instalacja;

2. Abonament za Internet.

 

IV. Kursy dokształcające w zakresie programu nauczania:

1. Kursy językowe;

2. Kursy komputerowe;

3. Prawo jazdy, w przypadku ucznia pobierającego naukę w szkole samochodowej;

4. Kursy naukowo-poznawcze;

5. Korepetycje;

6. Zajęcia z Logopedą.

 

V. Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych:

1. Wycieczki szkolne (rajdy), itp.;

2. Zielona/biała szkoła;

3. Wyjazdy w ramach praktyk szkolnych;

4. Wyjście do kina, teatru, muzeum, itp.;

5. Wyjazdy w ramach olimpiad szkolnych.

VI.

 

Uwaga! W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych za kwalifikowane w ramach programu uznaje się dodatkowo wydatki :

1.   Opłata za naukę (czesne),

2. Zakwaterowanie (dotyczy uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania) - w ramach tej kategorii można również uznać koszt wyżywienie.

3.      Dojazdy do szkoły.
 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki