Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 18 stycznia 2019 roku
o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

Obwieszczenie - pobierz