Apel do mieszkańców Drukuj

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW !!!

 Wójt Gminy Rymań informuje, iż w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła ilość odpadów zmieszanych pochodzących od mieszkańców gminy. Jeżeli tendencja ta utrzyma się, to konieczne będzie zwiększenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców, a gmina dodatkowo zostanie ukarana za nieosiągnięcie poziomów unieszkodliwiania odpadów (recyklingu). Ponadto informujemy, że będą prowadzone czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych, które odbywać się będą bez uprzedniego zawiadomienia. Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nastąpi utrata uprawnień do ponoszenia niższej opłaty.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie obowiązków wynikających ze złożonej deklaracji, dotyczącej gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny.