Sesja Rady Gminy Rymań - 12 sierpnia 2019 r. Drukuj
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) zwołuję sesję nadzwyczajną   Rady Gminy Rymań w dniu:

  12 sierpnia 2019 roku o godz. 08:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026.

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek