Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 30.09.2021 r. Drukuj

OPŁATY  ZA  ALKOHOL
DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU !!!


Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez  Wójta Gminy  przypominamy, że 30 września 2021 r. upływa ustawowy termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.


Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to III rata za 2021 r. /podając numer zezwolenia , którego dotyczy/.