PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Dzień Kobiet i Mężczyzn 2022 PDF Drukuj Email

Dzien Kobiet i Mezczyzn 2022 PLAKAT 550

 
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny - KKBOF PDF Drukuj Email

Ruszyły prace nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

W wyniku porozumienia 23 jednostek samorządowych wchodzących w skład Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) z dniem 11.02.2022 r. rozpoczęły się prace nad opracowaniem Strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021 – 2030.

 

Projekt będzie polegał na opracowaniu diagnostyczno - strategicznych dokumentów:

- Diagnozy dla obszaru KKBOF,

- Raportu Diagnostyczno-Strategicznego w zakresie mobilności,

- Strategii KKBOF,

- Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej KKBOF tj. SUMP KKBOF,

- Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),

- Prognozy oddziaływania na środowisko,

 

Dokumenty będą diagnozowały sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną, wyznaczały cele rozwojowe i strategiczne obszaru, oraz kierunki zmian w dostępności mobilnej badanego obszaru.

Opracowywanie dokumentów będzie odbywało się przy udziale ekspertów, urzędników oraz wszystkich chętnych mieszkańców obszaru KKBOF. Szczególny nacisk położony będzie właśnie na udział społeczności w konsultacjach i warsztatach towarzyszących pracom nad dokumentami. Informacje o terminach konsultacji i spotkań będą zamieszczane z dwutygodniowym wyprzedzeniem na oficjalnych stronach internetowych urzędów, lokalnych portalach społecznościowych, plakatach i w ogłoszeniach parafialnych.

Prace ze względu na ich szeroki zakres prowadzone są przez Konsorcjum firm: ResPublic Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Fundację Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo", Kompleksowe usługi doradcze Maciej Gabory, Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

 

Logo 550

 

 
Wniosek o 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – spotkanie z ekspertem ZUS PDF Drukuj Email

plakat 500RKO GOPS Ryman

 
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - poszukujemy wolontariuszy PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

W związku z chęcią przystąpienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod tytułem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, poszukujemy wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Głównym wymaganiem jest posiadanie samochodu i prawa jazdy.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rymaniu, ul. Szkolna 7, lub pod numerem telefonu 94 35 55 472 do dnia 14.02.2022 r.

 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-wazna-pomoc-w-czasie-pandemii

Korpus Wsparcia Seniorow

 
2022 - Zadania publiczne w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej. PDF Drukuj Email

upowszechnianie kultury fizycznej

Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pobierz

2. Zaproszenie do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert - pobierz

 
Spotkanie „Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW)” PDF Drukuj Email

LPW plakat

W imieniu Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zapraszam serdecznie na spotkanie powiatowe w ramach realizacji projektu MRiRW pn. „Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW)” w dniu 8.02.2022 r. o godz. 9.00 na platformie ClickMeeting. Spotkanie poświęcone będzie przedstawieniu raportu z powiatu szczecineckiego oraz omówieniu zasadniczych kwestii związanych z określeniem zapotrzebowania na niezbędne inwestycje w zakresie poprawy gospodarki wodnej na terenie powiatu, które pozwolą na  opracowanie powiatowego „Planu rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022 – 2030”.

 

Poniżej link do spotkania:
https://zodr.clickmeeting.com/spotkanie-lpw-w-powiecie-kolobrzeskim/register?_ga=2.13712755.552896822.1643269205-315411691.1604912876

 
Ogłoszenie Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie" - 2022.02.01 PDF Drukuj Email

Logo Sila w Grupie 2021.03.29 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”

 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie nr 1/2022 - pobierz

 
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 31.01.2022 r. PDF Drukuj Email

OPŁATY ZA ALKOHOL, OŚWIADCZENIA
do 31 stycznia 2022 roku !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy , że 31 stycznia 2022r.  upływa ustawowy termin do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2020 oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

Wartość sprzedaży stanowi kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W przypadku kiedy wartość sprzedaży przekroczyła kwotę:   

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 

- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu!!!

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekracza ww. progów, wnoszą opłatę w takiej samej wysokości , jak w pierwszym roku uzyskania zezwolenia, czyli:
    - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4% alkoholu oraz piwa,
    - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
    - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.


Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to opłata roczna lub I rata za 2022 r. (podając numer zezwolenia, którego dotyczy).

 
WOŚP 2022 PDF Drukuj Email

WOŚP 2022 wer 2 2022.01.13 550

 
PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków - CEEB PDF Drukuj Email

Ulotka CEEB 550

 

- POBIERZ ULOTKĘ w PDF -

 

Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 3/2021 (76)" PDF Drukuj Email
PR 76 grudzien 2021 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 3/2021 (76), który zawiera między innymi takie artykuły jak:

- Kolejna ulica w Rymaniu została przebudowana
- Otwarcie remizy w Starninie
- Festyn integracyjny w Rymaniu
- Miejsce integracji w Drozdowie
- Debata społeczna w Rymaniu – funkcjonariusze spotkali się z seniorami
- Rymańskie Senioralia
- Kanał Elbląski, Golub-Dobrzyń oraz Płock na trasie wycieczki Seniorów z Rymania
- Doposażenie placu zabaw w Jarkowie
- Wystawa w Szkole Podstawowej w Rymaniu

 

Pobierz PULS RYMANIA 3/2021 (76)

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 21 grudnia 2021 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

21 grudnia 2021 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Miejsca Przyjazne Rowerzystom MPR PDF Drukuj Email

Logotypy MPR 250

Jeżeli prowadzisz obiekt noclegowy, punkt gastronomiczny, sklep lub serwis rowerowy, masz firmę przewozu osób, plac parkingowy lub jesteś właścicielem atrakcji chętnie odwiedzanej przez turystów możesz dołączyć do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie zachodniopomorskim.

Dlaczego warto posiadać certyfikat MPR?
Zyskasz dodatkowych klientów i przewagę konkurencyjną poprzez promocję na stronie internetowej poświęconej turystyce w województwie zachodniopomorskim, promocję w social mediach, obecność na mapach rowerowych, publikacjach i innych materiałach promocyjnych na temat Tras rowerowych Pomorza Zachodniego.
Certyfikat będziesz mógł też wykorzystywać w swoich działaniach marketingowych np. umieszczając logo MPR na swoim obiekcie, stronie internetowej, social mediach czy ulotce.

 

 

 

ulotka MPR str 1 cz1

 

Regulamin, formularz zgłoszeniowy dostepne sa pod adresem:
http://www.turystyka.wzp.pl/system-rekomendacji-miejsc-przyjaznych-rowerzystom

 

Załączniki:

1. Ulotka MPR - pobierz

2. Regulamin - pobierz

3. Formularz zgłoszeniowy - pobierz

4. Instrukcja do formularza zgłoszeniowego - pobierz

 
Ankieta - Badanie opinii Rolników - zagadnienia melioracyjne PDF Drukuj Email

ciagnik

Ankieta dla rolników jest dostępna pod linkiem:

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa: https://agrocompolska.pl , funpage Facebook: https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829 ) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).

 
Oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 - Wydłużenie terminu PDF Drukuj Email

Zime odsniezanie drog 2021.12.15

 
Projekt pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie" PDF Drukuj Email

IMG20211124122509 250Miejsce integracji w Drozdowie

Gmina Rymań po uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 24 listopada podpisała umowę z firmą PRO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, która to zrealizuje zadanie. Na uroczystym podpisaniu umowy byli również przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego, Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik, Radny Województwa Zachodniopomorskiego Henryk Carewicz oraz Poseł Czesławem Hoc.

Zadanie realizowane jest w formie „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie w pierwszym etapie Wykonawca będzie musiał dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego, wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych, wykonać projekt budowlano-wykonawczy, opracować materiały niezbędne do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń i ostatecznie uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą realizację zadania. Kolejnym etapem będzie realizacja przedmiotowego projektu, która polega na budowie obiektów sportowych, tj. siłownia zewnętrzna i boisko wielofunkcyjne oraz budowie drewnianego pomostu wraz z montażem elementów małej architektury.

Działanie ma na w celu stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku, który podniesie jakość przestrzeni publicznej, stworzy mieszkańcom alternatywę do spędzania czasu wolnego, przyczyni się do powstania bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działań społecznych, dzięki któremu zwiększy się aktywność fizyczna mieszkańców. Projekt przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie okolic stawu.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji planuje się na koniec listopada 2022 r.

Koszt inwestycji został wyceniony na 1.599.000,00 zł, który to w całości zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

K.U.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki