Powszechny Spis Rolny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
VII Powiatowy Przegląd Kapeli i Zespołów Śpiewaczych - Byszewo 2019 PDF Drukuj Email

Byszewo 2019 Powiatowy Przeglad Kapeli i Zespolow 550

 
Apel do mieszkańców PDF Drukuj Email

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW !!!

 Wójt Gminy Rymań informuje, iż w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła ilość odpadów zmieszanych pochodzących od mieszkańców gminy. Jeżeli tendencja ta utrzyma się, to konieczne będzie zwiększenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców, a gmina dodatkowo zostanie ukarana za nieosiągnięcie poziomów unieszkodliwiania odpadów (recyklingu). Ponadto informujemy, że będą prowadzone czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych, które odbywać się będą bez uprzedniego zawiadomienia. Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nastąpi utrata uprawnień do ponoszenia niższej opłaty.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie obowiązków wynikających ze złożonej deklaracji, dotyczącej gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

 
Obowiązek mieszkańca – zgłoszenie rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowych oczyszczalni ścieków PDF Drukuj Email

Obowiązek mieszkańca – zgłoszenie rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowych oczyszczalni ścieków


Wójt Gminy Rymań informuje, iż w związku z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do dokonania zgłoszenia, dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.

Na podstawie art. 3 powołanej wyżej ustawy gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji, m.in. adres nieruchomości, liczbę mieszkańców, a także dane techniczne dotyczące zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Rymaniu, pok. nr 21, u sołtysów poszczególnych sołectw, oraz na stronie internetowej www.ryman.pl w dziale gospodarka odpadami.

Jednocześnie informuję, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Rymań zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z poźn. zm.).

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków - pobierz

 
Spektakl teatralny "PIPI SKARPETKA" - 14.07.2019 PDF Drukuj Email

spektakl teatralny PIPI SKARPETKA 2019.07.14

 
Zebranie wiejskie - 04.07.2019 r. PDF Drukuj Email

Zebranie wiejskie 2019.07.04 550px

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 26 czerwca 2019 r. PDF Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

  26 czerwca 2019 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Ogłoszenie Starosty Kołobrzeskiego - przetarg na maszyny rolnicze PDF Drukuj Email

Ogłoszenie Starosty Kołobrzeskiego z dnia 03.06.2019 r. o pierwszym pisemnym przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Skarbu Państwa.

1. Ogłoszenie o I przetargu - maszyny rolnicze - pobierz

2. Zdjęcie kombajn zbożowy z rozdrabniaczem słomy - pobierz

3. Zdjęcie kombajn zbożowy - pobierz

4. Zdjęcie kombajn ziemniaczany - pobierz

5. Zdjęcie ładowacz Cyklop - pobierz

6. Zdjęcie prasa do słomy - pobierz

 
Komunikat - ćwiczenia RENEGADE PDF Drukuj Email

Syrena alarmowaKomunikat

Działając na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013, poz. 96) Wój Gminy Rymań informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku odbędą się ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

 
Wizyta Księdza Biskupa w Urzędzie Gminy PDF Drukuj Email

Wizyta Biskupa w UG 20190520 400

20 maja 2019 r. do Urzędu Gminy w Rymaniu przybył wyjątkowy gość, ksiądz biskup pomocniczy Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej – Krzysztof Włodarczyk. Biskupowi towarzyszył Proboszcz naszej Parafii  ks. Krzysztof Kempa.

Spotkanie z Władzami Gminy oraz pracownikami urzędu miało miejsce w ramach wizytacji duszpasterskiej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Szczepana w Rymaniu.

Podczas krótkiej wizyty ks. biskup w swoim wystąpieniu podkreślił rolę samorządu w życiu mieszkańców, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wspólnego działania Kościoła i samorządu na rzecz ludzi.

Na zakończenie ksiądz biskup udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym w sali konferencyjnej.

 
Polska smakuje - konkurs fotograficzny PDF Drukuj Email

plakat Polska smakuje konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego - pobierz

 

 
Ogłoszenie oferty na realizację zadania publicznego w Gminie Rymań, złożonej przez organizację pozarządową. PDF Drukuj Email

1. Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego w Gminie Rymań, złożonej przez organizację pozarządową - pobierz

2. Załącznik do zarządzenie Nr 20/2019 - Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz

 
Ogłoszenia ARiMR o naborach - 17.05.2019 r. PDF Drukuj Email

Logo

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 - pobierz

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019 - pobierz

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019 - pobierz

 

 
Ogłoszenie ARiMR, wydłużenie terminu - 13.05.2019 r. PDF Drukuj Email

Nowe logo ARIMR 250pxTermin skałdania wniosków o dopłaty bezpośrednie przedłużony do 31 maja 2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019. 

 Z wnioskiem, by rolnikom dać dodatkowy czas na ubieganie się o dopłaty, wystąpiła do ministra Krajowa Rada Izb Rolniczych, uzasadniając go m.in. problemami pogodowymi.

Więcej…
 
Ogłoszenie ARiMR Restrukturyzacja małych gospodarstw - 13.05.2019 r. PDF Drukuj Email

Logo PROW 200px

"Restrukturyzacja małych gospodarstw" także dla nieubezpieczonych w KRUS

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowaną z PROW 2014-2020.

Premia w ramach operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" może być przyznana rolnikowi, który m.in.:

Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta z dnia 10.05.2019 r. PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wojta 2019.05.10

Załącznik - mapa lokalizacji wieży - pobierz

 
Ogłoszenie ARiMR - 09.05.2019 r. PDF Drukuj Email

Nowe logo ARIMR 250px

Informacje z ARiMR ułatwią rolnikom sporządzenie planów nawożenia azotem 

 

W tym roku po raz pierwszy część rolników sporządza plany nawożenia azotem. Aby pomóc im w przygotowaniu dokumentów biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniają informacje zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich.

Przepisy unijne wskazują na konieczność ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. W Polsce przyjęto specjalny program działań mających na celu zmniejszenie tego rodzaju zanieczyszczeń. Jednym z jego elementów jest sporządzanie przez rolników planów nawożenia azotem. Pomogą w tym dane z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych udostępniane rolnikom przez ARiMR.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki