PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Otwarcie Stadionu Sportowego połączone z Dniem Dziecka - 04.06.2022 r. PDF Drukuj Email

PLAKAT Otwarcie Stadionu Sportowego 550

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu
ul. Koszalińska 18a
78 – 125 Rymań

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. ”SPORT TO ZDROWIE” ZWIĄZANEGO Z OTWARCIEM STADIONU SPORTOWEGO
W RYMANIU

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu.

Cele konkursu:

  1. Upowszechnianie zdrowego trybu życia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego – czysty sport bez dopingu ,alkoholu, narkotyków i innych używek.

  2. Propagowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym.

  3. Zachęcanie do uprawiania sportu.

  4. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej.

  5. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wyobraźni dzieci.

  6. Kształtowanie umiejętności i wykorzystanie różnych środków wypowiedzi artystycznej.

Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży.


2. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

- Kategoria I – przedszkolaki 3-6 lat,

- Kategoria II – uczniowie szkoły podstawowej, klasy I-III,

- Kategoria III – uczniowie szkoły podstawowej, klasy IV-VIII.

Warunki uczestnictwa:

1.Na konkurs uczestnik może złożyć jedną pracę wykonaną samodzielnie dowolnymi technikami plastycznymi (zabrania się stosowania technik komputerowych) w formacie nie większym niż A3.

2. Praca powinna zawierać kompozycję graficzną, mogą być napisy, czy hasła związane z tematem.

3. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:
- Imię,  nazwisko
- Wiek
- Telefon kontaktowy
- Nazwa instytucji, adres (jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły lub przedszkola)

4. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji konkursu oraz umieszczeniem wizerunku na stronach internetowych Urzędu Gminy, czy Gminnego Ośrodka Kultury w Rymaniu (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018, poz. 1000)

5. Każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy i posiada do niej prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich osób trzecich (formularz w załączniku).

Termin konkursu:

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymaniu z siedzibą przy ul. Koszalińskiej 41, lub do Urzędu Gminy pokój nr 23 do dnia 31. 05. 2022 r.

Nagrody:

1. Zwycięzców konkursu wyłoni powołana przez organizatora komisja.

2. W każdej kategorii wiekowej wyłonione zostaną trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia za które przyznane będą nagrody i dyplomy.

3. Komisja będzie oceniała pomysłowość, estetykę, technikę oraz samodzielność wykonania pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone wraz z wręczeniem nagród podczas uroczystości otwarcia Stadionu Sportowego w Rymaniu dnia 4 czerwca 2022 r.

Uwagi:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie wynikających z powodów niezależnych od organizatora.

2. Informacji o konkursie udziela pracownik Gminnego Ośrodka kultury i Biblioteki w Rymaniu pod numerem telefonu: 94-35-122-98.

3.Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  PT.”SPORT TO ZDROWIE” - POBIERZ

 
Raport o stanie Gminy Rymań za rok 2021 PDF Drukuj Email

Raport za 2021

1. Raport o stanie gminy 2021 rok - POBIERZ

2. Informacja na temat zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem
    o stanie Gminy Rymań - POBIERZ

3. Druk zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem... - POBIERZ

 
Badanie dotyczące mobilności w Koszalińsko - Kołobrzesko -Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym PDF Drukuj Email

Informacja ankieterzy diagnoza

BADANIE DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI W KOSZALIŃSKO KOŁOBRZESKO BIAŁOGARDZKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM: 

ANKIETA - KLIKNIJ

 

 
Ogłoszenie ARiMR - 25.05.2022 r. - Bitwa Regionów PDF Drukuj Email

BITWA REGIONOW 2022 plakat 22052022 550

VII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”

serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”, konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

W tym roku konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:
Etap I – wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.
Etap II – 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich.
Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego.

Łącznie zaplanowanych zostało 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.

Każda edycja „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. W tym roku także liczymy na wysoką frekwencję.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 maja 2022 roku przesłać wyłącznie drogą elektroniczną wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela KGW. Formularz stanowi załącznik do regulaminu konkursu i jest dostępny na portalu internetowym www.bitwaregionow.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami tam zawartymi i do udziału w konkursie.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 
OPŁATY ZA ALKOHOL do 31 maja 2022 roku PDF Drukuj Email

OPŁATY ZA ALKOHOL
do 31 maja 2022 roku !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy  przypominamy, że 31 maja 2022 r.  upływa ustawowy termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ
NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to II rata za 2022 r. /podając numer  zezwolenia , którego dotyczy/.

 
Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy w Rymaniu PDF Drukuj Email

Mobilny Punkt Informacyjny Rymań 550

Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy w Rymaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Urzędem Gminy
w Rymaniu, serdecznie zaprasza na indywidualne spotkanie – rozmowę ze specjalistą ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:
- wsparciu z Funduszy Europejskich,
- środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
- dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
- finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
- zasadach pozyskania dofinansowania,
- aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.


Najbliższy Mobilny Punkt Informacyjny odbędzie się:
24 czerwca  2022 r. w godzinach od 09:00 do 11:30 – w Urzędzie Gminy w Rymaniu
ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

Dla kogo?
Indywidualne rozmowy ze specjalistą ds. funduszy europejskich skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich: do społeczności lokalnej, osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli III sektora oraz wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

Organizator spotkania:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Al. Monte Cassino 2, 75 – 412 Koszalin
tel. 94 31 77 405/407/409
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Odpady rolnicze - utylizacja PDF Drukuj Email

Odpady rolnicze utylizacja 2022.05.13

 
Warsztaty KKBOF PDF Drukuj Email

Warsztaty KKBOF 8.04.2022 550

 
Ogłoszenie ARiMR - 05.05.2022 r. - Restrukturyzacja małych gospodarstw PDF Drukuj Email

Nowe logo ARIMR 250px

Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru

Od 16 maja 2022 r. będzie można ubiegać się o 60 tys. zł bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych gospodarstw. Dziesiąty już nabór wniosków o tę formę wsparcia z budżetu PROW potrwa do 14 lipca 2022 r.

O pomoc będą mogli starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Czytaj dalej ...
 
Ogłoszenie ARiMR - 05.05.2022 r. PDF Drukuj Email

Nowe logo ARIMR 250px

Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów – nabór wystartował Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz jedenasty uruchomiła nabór wnioski o dofinansowanie na tworzenia grup producentów i organizacji producentów. O tę formę wsparcia, pochodzącą z budżetu PROW 2014-2020, można ubiegać się od 4 maja do 17 czerwca 2022 r.

 

Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Pomocy tej nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Czytaj dalej ...
 
Ogłoszenie ARiMR - 19.04.2022 r. PDF Drukuj Email

Nowe logo ARIMR 250px

Przedłużony termin naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Do 31 maja 2022 r., czyli o ponad miesiąc dłużej, ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Pierwotnie obowiązywał termin naboru od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. Teraz, by ubiegać się o wsparcie finansowanego z PROW na lata 2014-2020 na założenie własnego pozarolniczego biznesu na wsi, będzie czas do końca maja. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

 Pomoc dla szerszej grupy zainteresowanych

O przyznanie „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Mogą to zrobić również ci, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzymać też osoby, które chcą rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Oprócz tego gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. W tym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Dopuszczony został także udział tych, które skorzystały z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-2013.

Czytaj dalej ...
 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 1/2022 (77)" PDF Drukuj Email
PR 77 KWIECIEN 2022 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 1/2022 (77), który zawiera między innymi takie artykuły jak:

- CO KWIECIEŃ PLECIE?
- 107. urodziny pani Kazimiery Marczak z Jarkowa!
- Pomoc dla Ukrainy
- DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE W DROZDOWIE
- Inwestycje drogowe w Gminie Rymań
- Dodatek osłonowy
- CO SŁYCHAĆ U SENIORÓW?
- Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
- SZKOŁA RADOŚCI I TROSK

 

Pobierz PULS RYMANIA 1/2022 (77)

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 21 kwietnia 2022 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję sesję nadzwyczajna Rady Gminy Rymań w dniu:

21 kwietnia 2022 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Historyczne Dębosz - 13.04.2022 r. PDF Drukuj Email

Logo Debosz 1122x1151. Oferta realizacji zadania publicznego złożona w dniu 13.04.2022 r. - POBIERZ

2. Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego w Gminie Rymań, złożonej przez organizację pozarządową w dniu 13.04.2022 r - POBIERZ

 
Ogłoszenie ARiMR - 12.04.2022 r. PDF Drukuj Email

Nowe logo ARIMR 250pxDopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Do 11 kwietnia przesłało je blisko 160 tys. rolników. Przypominamy, że dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Zachęcamy, by nie odkładać tego na później.

Rolnicy mają czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe do 16 maja 2022 r. Kto nie zdąży zrobić tego w tym terminie będzie mógł to zrobić jeszcze do 10 czerwca 2022 r., ale wówczas należne płatności zostaną pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do wniosków złożonych w terminie – czyli do 16 maja – można składać bez żadnych sankcji do 31 maja. Rolnicy, którzy złożą korekty później, ale w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca, będą mieli pomniejszone płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Warto pamiętać, że w tym roku ponownie można się ubiegać o uzupełniającą płatność podstawową do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, a także do wybranych upraw – ich wykaz obejmuje 13 kategorii, a pełna lista znajduje się na stronie Agencji – https://www.gov.pl/web/arimr/uzupelniajaca-platnosc-podstawowa-upp-2022 Zwiększona też została liczba pakietów w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Rolnicy zainteresowani tym rodzajem wsparcia mogą starać się o dofinansowanie na Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk (Pakiet 8) oraz Retencjonowanie wody (Pakiet 9).

Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW można przesyłać wyłącznie elektronicznie. Jednak w tegorocznej kampanii trzeba to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), udostępnionej na portalu ARiMR, a nie jak wcześniej bezpośrednio przez aplikację eWniosekPlus. Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku przez internet, mogą liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji. Zachęcamy, by nie zwlekać ze składaniem dokumentów.

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Do 30 czerwca 2022 r. będzie trwać realizacja płatności końcowych za 2021 rok. Dotychczas ARiMR wypłaciła blisko 15,3 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 3,07 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

Źródło: ARiMR

 
PSZOK nieczynny w dniu 11.04.2022 r. PDF Drukuj Email

PSZOK logo

Szanowni Mieszkańcy!
Urząd Gminy w Rymaniu informuje, że w dniu 11.04.2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mirowie 14 (z przyczyn technicznych) będzie nieczynny.
Przepraszamy za utrudnienia.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki