PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Komunikat Policji PDF Drukuj Email

Komunikat Policji 2021.06.17 500px

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 15 czerwca 2021 r. PDF Drukuj Email
sala_konferen_200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

15 czerwca 2021 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Historyczne Dębosz - 31.05.2021 r. PDF Drukuj Email

1. Zarządzenie nr 25/2021 w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego w Gminie Rymań, złożonej przez organizację pozarządową w dniu 31.05.2021 r.

- POBIERZ

2. Oferta realizacja zadania publicznego złożona w dniu 31.05.2021 r.

- POBIERZ

 
Ogłoszenie wyników - upowszechniania kultury fizycznej PDF Drukuj Email

upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rymań.

- POBIERZ -

 
Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert PDF Drukuj Email

upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadani publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji zawodów sportowych, utrzymania i poprawy infrastruktury boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorawino”.

- POBIERZ -

 
Stypendia pomostowe PDF Drukuj Email

- kliknij w plakat aby pobrać PDF -

Stypendia pomostowe Plakat 2021.05.11 550px

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 14 maja 2021 r. PDF Drukuj Email
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

14 maja 2021 roku o godz. 13:30

 

UWAGA sesja odbędzie się w sali wiejskiej w Rymaniu ul. Koszalińska 18a  z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
ORLIK w GORAWINIE - godziny otwarcia PDF Drukuj Email

ORLIK W GORAWINIE GODZINY OTWARCIA 2021.05.04

 
Biblioteka otwarta dla czytelników PDF Drukuj Email

Od 04 maja 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rymaniu prowadzi bezpośrednią obsługę czytelników z zachowaniem rygorów sanitarnych.


W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 czytelnicy zobowiązani są do:
- noszenia osłony nosa i ust,
- dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu,
- zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie,
- ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie,
- stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Dopuszczalna liczba czytelników przebywających, w tym samym czasie, w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymaniu nie może być większa niż 1 osoba na 15 m2, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi czytelników.

 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYMAŃ - 29.04.2021 r. PDF Drukuj Email

 KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYMAŃ
Wójt Gminy Rymań informuje, 

że od 04 maja 2021 r. Urząd Gminy w Rymaniu
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu
prowadzą bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem rygorów sanitarnych.

 

W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 interesanci zobowiązani są do:
- noszenia osłony nosa i ust,
- dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu,
- zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie,
- ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie,
- stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

 
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

 

Dokumenty w wersji papierowej można wysyłać tradycyjną pocztą lub wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję, która umieszczona jest przy wejściu głównym do budynku Urzędu.

 
ORLIK godziny otwarcia PDF Drukuj Email

ORLIK 28.04.2021

 
Zaproszenie do wyznaczenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej PDF Drukuj Email

upowszechnianie kultury fizycznej

Zaproszenie do wyznaczenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej
- POBIERZ

Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej. Zadanie „Realizacja działań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji zawodów sportowych, utrzymania i poprawy infrastruktury boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorawino”

 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 PDF Drukuj Email

NSP2011 Ulotka str1

NSP2011 Ulotka str2

 

NSP2011 Loteria2 500

https://loteria.spis.gov.pl/

NSP2011 Loteria nagrody 500

 

 

 
"Czyste Powietrze" dofiansowanie dla budynków wielorodzinnych na wymianę źródła ciepła PDF Drukuj Email

Czyste powietrze DOFINANSOWANIE plakat

 Nabór wniosków w ramach programu
"Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż"
na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż".

Program skierowany jest do właścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dofinansowaniem objęte są działania polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (w tym wymiana stolarki drzwiowej i okiennej).

Wnioski będą przyjmowane od dnia 14 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie czystepowietrze.gov.pl

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl

 

 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 PDF Drukuj Email

Spis NSP 2021 rachmistrzowie od 4 maja 500

 

 
Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej. Zadanie „Realizacja działań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji zawodów sportowych, utrzymania i poprawy infrastruktury boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorawino” PDF Drukuj Email

upowszechnianie kultury fizycznej

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadanie „Realizacja działań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji zawodów sportowych, utrzymania i poprawy infrastruktury boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorawino”

1. Ogłoszenie o konkursie - pobierz

2. Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rymań - pobierz

3. Załącznik nr 1 - OFERTA - pobierz

4. Załącznik nr 2 - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - pobierz

5. Załącznik nr 3 - SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - pobierz

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki