PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Oferta realizacji zadania publicznego, złożona w dniu 28 września 2021 r. - Stowarzyszenie Historyczne Dębosz PDF Drukuj Email
środa, 29 września 2021 09:42

Logo Debosz 1122x115

1) Oferta realizacji zadania publicznego, złożona w dniu 28 września 2021 r. - POBIERZ


2) Zarządzenie nr 38/2021 w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego - POBIERZ

 
Spotkanie w Bibliotece - 07.10.2021 r. PDF Drukuj Email

Spotkanie w Bibliotece B.Janiczak 07.10.2021

 
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 30.09.2021 r. PDF Drukuj Email

OPŁATY  ZA  ALKOHOL
DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU !!!


Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez  Wójta Gminy  przypominamy, że 30 września 2021 r. upływa ustawowy termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.


Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to III rata za 2021 r. /podając numer zezwolenia , którego dotyczy/.

 
Rewitalizacja 9.3 - Starnin PDF Drukuj Email

BP TABLICA rewitalizacja 9.3 Starnin 500


 

LOGO Fundusze unijne pomorze zachodnie2 550

plakat4 550px


 

Logo Rewitalizacja 9.3 550px

 

Projekt pn. „Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0075/18

Zakres rzeczowy projektu obejmuje adaptację przestrzeni publicznej w granicach działek nr 119 obręb Starnin i nadanie jej nowych funkcji społeczno – kulturalnych, za pomocą realizacji takich działań, jak:

  1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, co ma na celu umożliwienie pozyskania na jego realizację środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

  2. Wykonanie dokumentacji projektowej.

  3. Roboty budowlane związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej w gminie Rymań, miejscowości Starnin, w tym: roboty budowlane i ziemne, instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącza kablowe, przyłącze wod-kan., instalacje sanitarne, celem adaptacji przestrzeni publicznej i nadania jej nowych funkcji społeczno – kulturalnych.

  4. Zakup i dostawa niezbędnego wyposażenia obiektu w celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej infrastruktury.

  5. Przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego celem zapewnienia kontroli nad prawidłowym wykonaniem wszystkich zaplanowanych w projektowanym przedsięwzięciu prac.

  6. Promocja projektu.

Głównym celem zadania jest stworzenie bazy infrastrukturalnej w miejscowości Starnin, działanie polegać będzie na budowie remizy strażackiej wraz z salą wiejską i towarzyszącą im infrastrukturą sportowo – rekreacyjną tj.: budowa siłowni zewnętrznej i budowa boiska, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia oraz wyposażenie sali wraz z jednostką OSP.

Realizacja projektu pozwoli na organizację nowych form spędzania czasu wolnego organizowanych dla mieszkańców przez lokalne stowarzyszenia – możliwa będzie m.in. organizacja zajęć sportowych dla dzieci oraz imprez dla dorosłych na wolnym powietrzu. W ramach projektu powstaną nowe obiekty infrastruktury społecznej, w których będą się odbywać imprezy lokalne, spotkania oraz zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Projekt ma na celu aktywizację społeczności lokalnej poprzez stworzenie bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działań społeczno –kulturalnych, która przyczyni się do ograniczenia problemów społecznych, zniweluje wykluczenie społeczne oraz podniesie poziom integracji mieszkańców.

Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, podniesienia jakości przestrzeni publicznej obszaru, a także do stworzenie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego. W wyniku realizacji projektu nie zostaną zatrudnieni mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Efektem końcowym realizacji projektu będzie wybudowana remiza strażacka z funkcją sali wiejskiej wiejską i towarzyszącą im infrastrukturą sportowo – rekreacyjną, która przyczyni się do poprawy estetyki, funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznej. Przy realizacji projektu „Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne” udział społeczności lokalnej będzie niewielki, chętni mieszkańcy będą mogli wziąć udział jedynie w pracach porządkowych. Projekt zostanie zrealizowany przez gminę Rymań.
Bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie wykorzystanie pełnej funkcjonalności infrastruktury powstałej w ramach realizacji projektu, bez konieczności przeprowadzenie dodatkowych działań w celu jej pełnego wykorzystania.

 

Termin realizacji od kwietnia 2020 r. do sierpnia 2021r.


Całość wartość inwestycji – 1 657 627,54 PLN

Dofinansowanie z EFRR – 1 004 250,00 PLN

Dofinansowanie z BP – 133 900,00 PLN

 


 Logo Rewitalizacja 9.3 550px

 

Wójt Gminy Rymań informuje,

że Projekt pn. „Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne” który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0075/18 został zakończony.

 


 

 
Przebudowa ulicy Leśnej PDF Drukuj Email

Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog 450

 
Kampania społeczna Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! PDF Drukuj Email

Sadza płonie. Czad zabija. Zyj Plakat 300

 

Komunikat Miedzywojewodzkiego Cechu Kominiarzy - pobierz

 
Otwarcie remizy w Starninie - podsumowanie PDF Drukuj Email

Logo 550

Otwarcie remizy w Starninie

W sobotę, 28 sierpnia w Starninie odbyło się uroczyste otwarcie i poświecenie remizy strażackiej, powstałej dzięki 85 % dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Na uroczyste otwarcie obiektu przybyli Wójt Gminy Rymań Mirosław Terlecki, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Marek Subocz, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bankowska, Senator Janusz Gromek, Poseł Czesław Hoc, Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie st. bryg. Jarosław Tomczyk, Komendanci Powiatowi PSP z Kołobrzegu, Gryfic, Białogardu, Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz samorządowcy z ościennych gmin, radni powiatowi i gminni, członkowie OSP Gminy Rymań. Nowy obiekt poświęcił ks. Marek Mierzwa, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Gorawinie.

W ramach inwestycji powstał nowoczesny budynek, który pełnił funkcję remizy strażackiej wraz z garażem dla samochodu pożarniczego oraz salą wiejską stanowiącą miejsce spotkań i integracji społeczności lokalnej.

Obiekt został wyposażany w sprzęt i niezbędne urządzenia. Ponadto powstała siłownia zewnętrzna, a także oświetlone i ogrodzone boisko sportowo-rekreacyjne.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,6 mln zł., z czego dofinansowanie unijne z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 1,1 mln zł.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, podniosła jakość przestrzeni publicznej obszaru, a także stworzyła atrakcyjne miejsce spędzania czasu wolnego. Projekt w swoim zakresie przyczynił się do poprawy estetyki, funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznej.

K.U.

 

 
Konkurs "STRAŻAK W AKCJI" PDF Drukuj Email

Konkurs STRAZAK W AKCJI 2021.08.06 550

 

REGULAMIN konkursu "STRAŻAK W AKCJI" - Pobierz

 
Przedstawienie „PRZYGODY WAŻNIAKA I SPÓŁKI„ PDF Drukuj Email

WAZNIAK I SPOLKA 2021.08.26

 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 2/2021 (75)" PDF Drukuj Email
PR 75 lipiec 2021 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 2/2021 (75), który zawiera między innymi takie artykuły jak:
 
- Zakończona budowa remizy OSP w Starninie
- „O zdrowiu dla zdrowia”
- Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
- Piknik u św. Szczepana
- Zaginął zwierzak – co robić?
- Wycieczka seniorów z Rymania po Ziemi Chełmińskiej
- Dzień Dziecka w Rzesznikowie
 

Pobierz PULS RYMANIA 2/2021 (75)

 

 

 
Profilaktyka 40 plus PDF Drukuj Email

Profilaktyka 40 plus plakat na strone OK 550

Spot na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VpB49zuS5y4

 

 
Gmina Rymań realizuje projekty PDF Drukuj Email

Usuwanie barszczu sosnowskiego 550

 

 

plakat1 Infrastruktura sportowo rekreacyjna 550

plakat2 Remiza strażacka 550

 

 
Konkurs Prezesa GUS - Narodowy Spis Powszechny PDF Drukuj Email

Spis plakat Konkurs Cyfrowa Gmina 2021.07.21 500

 
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw od 1 lipca 2021 PDF Drukuj Email

Deklaracja dotyczaca zrodel ciepla 1

 

Deklaracja dotyczaca zrodel ciepla 2

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 08 lipca 2021 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

08 lipca 2021 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Usuwanie odpadów rolniczych 2021 PDF Drukuj Email

Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

folia rolnicza

Informujemy, że Gmina Rymań zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł/tonę odpadów rolniczych.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów objętych dofinansowaniem:

- folii rolniczych

- siatki i sznurka do owijania balotów

- opakowań po nawozach

- opakowań typu Big Bag.

Odpady przeznaczone do odbioru należy składować zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie i załadunek.

Czytaj całość ...
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki