PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Ogłoszenie G.EN-GAZ - 2020.05.28 PDF Drukuj Email

Ogloszenie G.EN GAZ 2020.05.28

 
Maseczki i rękawiczki PDF Drukuj Email

Maseczki rekawiczki do odpadow mieszanych

 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYMAŃ - 26.05.2020 r. PDF Drukuj Email

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYMAŃ

Informujemy, że od dnia 27 maja 2020 r. Urząd Gminy Rymań będzie ponownie otwarty dla petentów.

Prosimy, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesanci przybywający
do Urzędu Gminy przestrzegali ogólnie obowiązujących w czasie epidemii zasad bezpieczeństwa, tzn.
- zasłaniali usta i nos,
- zachowywali bezpieczną odległość,
- zakładali rękawiczki jednorazowe lub dezynfekowali ręce przy wejściu  do urzędu,
- wpisywali się do zeszytu wejść do urzędu.

W budynku obowiązują ograniczenia związane z liczbą interesantów.
Dopuszczalna liczba interesantów, przebywających w tym samym czasie
w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw :
- drogą telefoniczną – 94 35 83 127 lub 94 35 83 151
- drogą elektroniczną – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- za pośrednictwem platformy ePUAP
- pocztą tradycyjną

Dokumenty w wersji papierowej można wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję, która umieszczona jest przy wejściu głównym  do budynku urzędu.

Wójt Gminy Rymań
Mirosław Terlecki

 
Rewitalizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań PDF Drukuj Email

Logo rewitalizacja Ryman

Rewitalizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań


Gmina Rymań podpisała umowę na realizację projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Łączna wartość projektu wynosi 4 347 800,00 złotych, kwota dofinansowania ze środków europejskich to 2 962 500,00 złotych.


Celem zadania jest wykonanie infrastruktury sportowej służącej rekreacji mieszkańców, podniesieniu dostępności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni oraz stworzeniu zaplecza do realizacji projektów społecznych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie boiska do siatkówki i bieżni tartanowej, wymianie nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej, wymiana ogrodzenia i siedzeń, wykonanie boksów dla zawodników, instalacji monitoringu oraz instalacja oświetlenia energooszczędnego. Na stadionie sportowym powstanie siłownia zewnętrzna wraz z montażem zestawu kalenistycznego i skateparkiem. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany również teren przy hali sportowej i ośrodku zdrowia poprzez budowę placu zabaw i placu manewrowego BRD służącego dzieciom do nauki jazdy na rowerze. Zostanie zagospodarowany teren poprzez nasadzenia zieleni, wytyczenie i utwardzenie chodników oraz wprowadzenie obiektów małej architektury tj.: ławek, koszy, donic, itd. Zostanie wykonany remont ul. Sportowej wraz z budową parkingu przy ul. Sportowej oraz przebudowa ul. Kwiatowej.


Projekt jest realizowany w celu stworzenia bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działań społecznych oraz w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wynikających z braku dostępnych, funkcjonalnych, estetycznych przestrzeni i obiektów publicznych.
Dzięki podjętym działaniom będzie możliwa integracja społeczności lokalnej oraz wspomaganie działań podejmowanych w ramach ograniczania problemów wynikających ze starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i uzależnień, co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej podobszar rewitalizacji.


Na powstałej infrastrukturze będą realizowane działania sportowe przewidziane do realizacji w ramach projektów społecznych, które skierowane będą do dzieci, młodzieży i osób starszych, co poprawi kondycję fizyczną tych grup.
Realizacja projektu umożliwi nawiązywanie relacji międzyludzkich, ciekawe spędzanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań oraz poprawę kondycji fizycznej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji planuje się na marzec 2022 r.

K.U.

Projekty:

- R11 - pobierz

- R12 - pobierz

- R13 - pobierz

- R14 - pobierz

- R16 - pobierz

- R18 - pobierz

 

 
Terminy przerw w pracy oddziałów przedszkolnych PDF Drukuj Email

Przerwa Przedszkole 2020.05.20

 
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 31.05.2020 r. PDF Drukuj Email

OPŁATY  ZA  ALKOHOL
DO 31 MAJA 2020 ROKU !!!


Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez  Wójta Gminy  przypominamy , że 31 maja 2020 r.  (niedziela!!!) upływa ustawowy termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.


Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

 NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to II rata za 2020 r. /podając numer zezwolenia , którego dotyczy/.

 
GRANT NA ZAKUP KOMPUTERÓW W GMINIE RYMAŃ PDF Drukuj Email

Komputery dla szkoly 1Komputery dla szkoly 2

 
Godziny otwarcia Biblioteki PDF Drukuj Email

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI 300

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 24.04.2020 r. PDF Drukuj Email

Decyzja środowiskowa nr BD 6220.01.2019/2020 z dnia 21.04.2020 r. realizacja przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Mirowie, gmina Rymań  - budowa instalacji do stabilizacji (zestalania) odpadów niebezpiecznych oraz budowa kwater składowania odpadów niebezpiecznych" - 2020.04.24 r.

-POBIERZ-

 
Odwołanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego PDF Drukuj Email

Odwołanie zbiorki odpadow

 
Deklaracje podatkowe on-line - "Przyjazne Deklaracje" PDF Drukuj Email

Podatki lokalne on-line

przyjazne plakat a3 ryman 550

Podatki lokalne wreszcie przez Internet
Gmina Rymań wprowadziła Przyjazne Deklaracje – prosty sposób na złożenie przez podatników lokalnych deklaracji podatkowych. Nowe rozwiązanie to znaczna korzyść. Do tej pory konieczne było żmudne wypełnianie skomplikowanych papierowych druków i samodzielne wyliczanie należnego podatku, od teraz zrobi to za nas system.

Ułatwienie dla wszystkich
Przyjazne Deklaracje to kolejny krok w rozwoju lokalnych usług cyfrowych, podnoszący ich jakość i pozwalający mieszkańcom zadbać o swoje zobowiązania w wygodny, zgodny z oczekiwaniami, sposób. Dostępne w ramach serwisu inteligentne kalkulatory umożliwiają automatyczny dobór stawek podatkowych, automatyczne wyliczenie podatku, wygenerowanie kompletu dokumentów do Urzędu, a nawet wysłanie deklaracji on-line do Urzędu.

Jak wypełnić dokumenty i dostarczyć je do urzędu
Najszybszym sposobem jest wpisanie w przeglądarkę internetową adresu https://przyjazne-deklaracje.pl/witryna/gw_ryman  lub skorzystanie z linka do strony z kalkulatorem na stronie urzędu www.ryman.pl, w części dotyczącej opłat lokalnych. Po wybraniu kalkulatora, jesteśmy następnie prowadzeni krok po kroku przez generator deklaracji. Gotowy dokument składamy online, podpisując Profilem Zaufanym lub wysyłamy pocztą tradycyjną.

Co można rozliczyć
Możliwe jest wypełnienie deklaracji dotyczącej podatku od środków transportowych. Z pewnością szczególnie zainteresuje to firmy transportowe i posiadające flotę samochodową. Gmina Rymańumożliwia również skorzystanie z kalkulatorów deklaracji na: podatek od nieruchomości i podatek rolny.

Dlaczego warto
Udostępnione kalkulatory umożliwiają rozliczenie już w kilka minut. Zaoszczędzony czas dla siebie i rodziny to bodaj największa korzyść. Jest ich jednak więcej. Dzięki automatycznemu doborowi aktualnych stawek, system gwarantuje prawidłowe obliczenie kwoty podatku. Pozwala to uniknąć potencjalnych błędów i konieczności czasochłonnych wyjaśnień z Urzędem, czy też niepożądanych odsetek. Co więcej, raz wprowadzone dane, pozostają do wykorzystania podczas kolejnego rozliczenia, ponieważ roboczy plik elektroniczny możemy zapisać na dysku komputera i użyć go w przyszłości. Zaoszczędzony czas jest więc podwójny.

 

Więcej o nowym rozwiązaniu dowiesz się na stronie www.przyjazne-deklaracje.pl/witryna/gw_ryman oraz www.przyjazne-deklaracje.pl. Sprawdź, jak łatwo wypełnić deklaracje i prześlij ją on-line do Urzędu już dziś.

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań nr DB.6220.01.2020 PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań nr DB.6220.01.2020 o prowadzonym postepowaniu z udziałem społeczeństwa - "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Mirowie, gmina Rymań - budowa kwater nr 4,5 i 6 na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. Nr 437/2 obręb Leszczyn" z dnia 15.04.2020 r.

- POBIERZ -

 
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH - 09.04.2020 PDF Drukuj Email

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH

Informujemy, że pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w dniach 14-15 kwietnia 2020 r. do godziny 15.15 w siedzibie Urzędu Gminy Rymań.

 
Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Rymań PDF Drukuj Email

maseczka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RYMAŃ

            Wójt Gminy Rymań informuje, iż w celu ochrony przed zarażeniem koronawirusem Urząd Gminy zakupił maseczki ochronne, które zostaną rozdane mieszkańcom naszej gminy.

Otrzyma je każda rodzina w ilości zgodnej ze złożoną deklaracją o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            W czwartek 16 kwietnia 2020 r. maseczki otrzymają mieszkańcy wspólnot w Rymaniu, Gorawinie i Jarkowie. Z uwagi na bezpieczeństwo  zostaną one  umieszczone w skrzynkach pocztowych.

Przed użyciem należy je bezwzględnie zdezynfekować.

Pozostałym mieszkańcom gminy, maseczki zostaną dostarczone przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w dniach  17, 18, 19 kwietnia 2020 r. Strażacy będą zachowywali wszelkie zasady bezpieczeństwa.

            Przypominamy, że maseczki nie stanowią 100% zabezpieczenia przed zakażeniem koronawirusem. W dalszym ciągu należy przestrzegać wszystkich zaleceń i zabezpieczeń.

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 10 kwietnia 2020 r. PDF Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję zdalną sesję nadzwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

  10 kwietnia 2020 roku o godz. 14:00

 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 - 2026.

4. Wolne wnioski i informacje.

5. Zakończenie sesji.

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 01.04.2020 r. PDF Drukuj Email

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BD 6220.02.2019 z dnia 01.04.2020 r. realizacja przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Mirowie, gmina Rymań - budowa instalacji do stabilizacji (zestalania) odpadów niebezpiecznych oraz budowa kwater składowania odpadów niebezpiecznych"

- POBIERZ-

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki